Pravila zaštite
osobnih podataka

Ova Pravila zaštite privatnosti i osobnih podataka (dalje u tekstu: Pravila), utemeljena na Uredbi Europskog parlamenta i Vijeća (EU) 2016/679 od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka), objašnjavaju koji se osobni podaci prikupljaju u vezi s pružanjem naših usluga i proizvoda, kako te podatke obrađujemo, koristimo i štitimo, u koje ih svrhe upotrebljavamo, kao i koja su vaša prava.

Kako biste znali kako i u koje Future design j.d.o.o., kao voditelj obrade, obrađuje vaše podatke molimo vas da pročitate ova pravila. Vaša privatnost i zaštita osobnih podataka od iznimne su nam važnosti.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Future design j.d.o.o.

Ugljanska ulica 10 100000 Zagreb , Hrvatska

Tel: +385 91 2323 631

E-mail: info@futuredesign.hr

Tko obrađuje vaše osobne podatke

Future design j.d.o.o. osobne podatke prikuplja u svrhu vašeg korisničkog iskustva, unaprijeđenja poslovanja te u marketinške svrhe.

Future design j.d.o.o ima i Internetsku stranicu www.futuredesign.hr te se pridržava svih važećih propisa sa ciljem zaštite privatnosti svojih Kupaca odnosno Korisnika.

Ovim dokumentom opisano je kako voditelj obrade Future design j.d.o.o obrađuje osobne podatke kupaca i/ ili potencijalnih kupaca odnosno drugih korisnika. Future design j.d.o.o. brine o osiguravanju svih mjera sigurnosti vaših osobnih podataka.

Za sva pitanja u vezi osobnih podataka možete kontaktirati našeg službenika za zaštitu podataka putem e-maila info@futuredesign.hr.

Upućuju se Kupci društva Future design j.d.o.o. (u daljnjem tekstu: Kupci) odnosno Korisnici naših proizvoda i usluga, Korisnici koji su primatelji naših obavijesti o proizvodima i uslugama te Korisnici koji pristupaju našim internetskim stranicama (u daljnjem tekstu: Korisnici) da pročitaju sve navedeno u ovim Pravilima kako bi lakše razumjeli koje podatke Future design j.d.o.o. prikuplja i obrađuje, u koju svrhu, temeljem koje pravne osnove, s kime ih i zašto dijeli, koje zaštitne mjere provodi, te koja su prava Kupaca odnosno Korisnika kao ispitanika.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci i tko ima pristup do vaših podataka?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

Future design j.d.o.o. će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što Future design j.d.o.o. razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. Ukoliko vas zanimaju određeni rokovi čuvanja podataka možete se obratiti uvijek našem službeniku za zaštitu podataka.

Future design j.d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje Future design j.d.o.o. na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće, ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. Dakle, Future design j.d.o.o. će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

Korištenje internet kolačića (cookies)

Kako bi održao web stranicu i osigurao njezinu funkcionalnost, Future design j.d.o.o. koristi tehnologiju uobičajeno poznatu kao „kolačići“.

Kolačić je mala tekstualna datoteka koja se pohranjuje na vaše računalo ili mobilni uređaj kada posjetite određenu web stranicu. Pomoću kolačića, web mjesto može pamtiti vaše radnje i postavke (kao što su prijava, jezik, veličina fonta i druge postavke povezane s prikazom) tijekom zadanog vremena, tako da ih ne morate ponovno unositi svaki put kada se vratite na stranicu ili pregledavate različite ostale Future design j.d.o.o. stranice. Kolačići mogu biti privremeni ili trajni, na primjer, JavaScript ili Flash tehnologija. Zahvaljujući kolačićima na našoj stranici, možete pretraživati sadržaj bez poteškoća i bit će vam prikazani rezultati koji su relevantni za vas.

Stupanje na snagu i promjena pravila

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

Future design j.d.o.o. zadržava pravo izmjene i dopune ovih Pravila te će isti biti objavljeni na web stranici. U slučaju da promjena u velikoj mjeri utječe na vaša prava ili predstavlja rizik u odnosu na ostvarivanje vaših prava o promjenama ćemo vas obavijestiti i na drugi, ovisno o konkretnoj situaciji, najadekvatniji način.